Dịch vụ đóng thùng gỗ thiết bị máy móc tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn – Thanh Hoá