Đóng thùng gỗ xuất khẩu hàng hóa tại Từ Sơn – Bắc Ninh