Dự án đóng kiện gỗ tại Khu Kỹ Nghệ Việt Nam – Singapore