Dự án đóng thùng gỗ chuyển hàng máy móc tại KCN Lai Xá