Dự án đóng thùng gỗ máy móc xuất khẩu tại KCM Tân Tạo – Bình Tân