Dự án đóng thùng gỗ xuất khẩu tại KCN Hố Nai – Đồng Nai