Đóng gói hút chân không hàng hoá máy móc tại KCN Quang Minh