Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Thăng Long