Đóng gói hút chân không thiết bị máy móc tại Bắc Ninh