Đóng thùng gỗ 100 máy biến áp tại KCN Phú Hà Phú Thọ