Dịch vụ đóng thùng gỗ kín chất lượng cao tại các khu công nghiệp Vĩnh Phúc