Đóng thùng gỗ xuất khẩu tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc