Đóng gói hàng hóa theo tiêu chuẩn tại khu công nghiệp Tiên Sơn – Bắc Ninh