Đóng thùng gỗ cho máy móc tại KCN Vân Trung – Bắc Giang