Đóng gói hút chân không tại Cụm Công Nghiệp Hắc Dịch 2 – 0963 21 21 27