Dịch vụ đóng gói hàng hóa tại khu công nghiệp Sóc Sơn