Đóng gói hút chân không tại KCN Mai Trung – Bến Cát