Đóng gói hút chân không tại Khu Công Nghiệp Đất Đỏ – BRVT