Đóng thùng gỗ chuyển hàng tại khu công nghiệp Cầu Tràm