Đóng thùng gỗ máy móc, thiết bị hàng hóa tại Vũng Tàu