Dự án đóng thùng gỗ chuyển hàng xuất khẩu tại Cụm CN Ba Hàng