Dịch vụ đóng gói hàng hóa tại khu công nghiệp Tân Thành – Long An