Dịch vụ đóng kiện gỗ tại Cụm Công Nghiệp Tam Phước – Vũng Tàu