Dịch vụ đóng thùng gỗ thiết bị xuất khẩu tại KCN Tân Kim – Long An