Đóng gói hút chân không chuyên nghiệp tại KCN Bình Chiểu – Hồ Chí Minh