Đơn vị đóng thùng gỗ máy móc tại KCN Đông Xuyên – Vũng Tàu