Đóng gói hàng hoá thiết bị máy móc xuất khẩu tại Vsip – Bắc Ninh