Đóng gói hút chân không hàng hoá tại KCN Việt Hoà-Kenmark