Đóng gói hút chân không tại Cụm Công Nghiệp Tam Phước