Đóng gói hút chân không tại KCN Cái Mép – Bà Rịa Vũng Tàu