Đóng kiện gỗ tại Cụm Công Nghiệp Long Hương  2 – Tp Bà Rịa – Vũng Tàu