Đóng kiện gỗ tại Cụm Công Nghiệp Long Mỹ – Vũng Tàu