Đóng kiện gỗ tại Khu công nghiệp Tóc Tiên Bà Rịa – Vũng Tàu