Dịch vụ đóng thùng gỗ thiết bị xuất khẩu tại KCN Thái Hòa