Đóng gói hàng hóa tại Cụm Công Nghiệp Tóc Tiên 1 – Vũng Tàu