Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Hà Bình Phương