Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Phú Gia – Bình Dương