Tại sao hàng hóa nên được đóng thùng gỗ trước khi vận chuyển