Dịch vụ đóng gói, đóng thùng gỗ máy móc tại Long An