Dịch vụ đóng thùng gỗ, giá đóng thùng gỗ tại Bắc Ninh