Đóng gói hàng hóa thiết bị máy móc xuất khẩu tại Bà Rịa – Vũng Tàu