Đóng gói hút chân không máy móc tại KCN Bình Minh – Tây Ninh