Đóng gói hút chân không tại Khu Công Nghiệp Phú Mỹ III