Dịch vụ đóng kiện gỗ tại KCN Đô Thị Châu Đức – Vũng Tàu