Đóng gói hút chân không máy móc tại các khu công nghiệp Bình Dương