Đóng thùng gỗ, đóng kiện gỗ chuyên nghiệp tại KCN Long Hậu