Đóng thùng gỗ máy siêu trường tại nhà máy pepsico Bắc Ninh