Đóng pallet gỗ chất lượng tại Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh